1 -- MadaraBK
2 -- PapiToo
3 -- MoFoSM
4 -- MaLoKa
5 -- Davi
6 -- 100MEDO
7 -- MaGneToOn
8 -- Mutano
9 -- EuPeGo
10 -- PANASONIC
11 -- Ougi
12 -- DemoN